groen

De behoefte aan groen in steden neemt toe. Verticaal groen is één van de mogelijke oplossingen. Daarom start de stad Antwerpen een proefproject op het De Coninckplein…

Een wereldstad op mensenmaat is een groene stad. De toenemende bevolkingsgroei zet extra druk op onze beschikbare ruimte. Groene en open ruimtes zijn schaars in…

Een natuurperk is een perk dat zo ontworpen is dat het vooral bestaat uit natuurlijke beplanting zoals bomen of struiken. De as van een…

Welke boom staat er in mijn straat? Waar vind ik een eikenblad voor het herbarium van mijn zoon? Hoeveel straatbomen telt de stad? Dit zijn maar enkele…

De stad start een proefproject op het De Coninckplein om meer verticaal groen in een grijs stukje binnenstad te realiseren. Via een…

De stad Antwerpen en brouwer AB InBev starten op dinsdag 8 augustus met de bouw van een horecazaak en de stelplaats en kantoren van de stedelijke…

Het ecologische maaibeheer door de stad Antwerpen ontving vandaag het Natuurpuntlabel. Het erkent het ecologische beheer van groenzones, met als eerste thema ‘…

Antwerpen wil de stad groener maken door bomen in het straatbeeld te laten uitgroeien tot monumentale bomen. Onder de noemer ‘Toekomstbomen’ creëert de stad meer…

Naast het cultuurcentrum ccBE in de Driekoningenstraat ligt een stuk braakliggend terrein. In afwachting van een nieuwe bestemming wordt hier binnenkort een buurttuin…