Jan Fabre draagt archief over aan onze stad

2016 was voor Jan Fabre een bijzonder jaar. Zijn theatergezelschap, Troubleyn, bestond dertig jaar. In het kader van dat feestjaar werden ook gesprekken opgestart met de kunstenaar over zijn omvangrijke en uitzonderlijke archief. Het was daarbij Fabre zijn wens dat onderzoekers zijn archieven zouden kunnen inkijken en dat ze een duurzame en veilige permanente bewaarplaats zouden krijgen. Die is nu gevonden bij de stad Antwerpen.

Theatertekeningen, foto’s en meer

Tot deze uitzonderlijke archieven behoren teksten, tekeningen, foto’s en andere bewaarstukken. Bij de theatertekeningen, gemaakt tijdens het creatieproces van theatervoorstellingen, zijn 10 reeksen van producties zoals Das Glas im Kopf wird vom Glas (1990), Vervalsing zoals ze is, onvervalst (1992), Universal Copyrights 1&9 (1995), De keizer van het verlies (1996), Glowing Icons (1997), As long as the world needs a warrior soul (2000), Angel of Death (2000), Je suis sang (conte de fées médiéval) (2001), Het Zwanenmeer (2001), Tannhäuser (2004), Quando l’uomo principale è una donna (2004) en Requiem für eine Metamorphose (2007). De fotowerken zijn van de hand van onder andere Wonge Bergmann, Dirk Braeckman, Carl De Keyzer, Robert Mapplethorpe, Jorge Molder, Helmut Newton, Patrick T. Sellitto, Jean-Pierre Stoop, Malou Swinnen, Maarten Vanden Abeele en Filip Van Roe.

Bijzondere band

Jan Fabre wilde zijn archieven in bewaring geven in de Antwerpse stedelijke bewaarinstellingen. Bij de schenking is ook bepaald dat zowel de huidige als toekomstige archieven worden geschonken aan de stad Antwerpen. In een eerste fase zal het volledige huidige archief geïnventariseerd worden.