Bezoek aan de Hollandse Synagoge

Op 28 november bracht ik een bezoek aan de Hollandse Synagoge in onze stad. Met laarzen aan en een helm op :) Er wordt momenteel immers volop gerestaureerd. En dat was dringend nodig omdat het gebouw in twee dreigde te scheuren. De stad maakt de noodzakelijke werken samen met Vlaanderen mogelijk. Binnen een tweetal jaar schittert deze mooie plek als voorheen!