Pop-up groen naast cc Berchem

Naast het cultuurcentrum ccBE in de Driekoningenstraat ligt een stuk braakliggend terrein. In afwachting van een nieuwe bestemming wordt hier binnenkort een buurttuin aangelegd. De plek moet een groene oase en een rustpunt worden in het dichtbevolkte oude centrum van het district.

Donderdagavond vond een eerste buurtmoment plaats in het ccBE waarop bewoners hun ideeën en dromen voor deze plaats de vrije loop konden laten. In de nabije toekomst zullen er nog meer van zulke momenten plaatsvinden. Op die manier willen we aftoetsen bij de mensen waar ze nood aan hebben. Daarnaast willen we ook hun engagement nagaan. Want deze buurttuin moet een gedragen verhaal worden. 

Bedoeling is om het verloren stuk ruimte terug te geven aan de buurt. De tuin moet in de eerste plaats een ontmoetingsplek worden. Waarom dus niet pakweg een buurtbarbecue bouwen? En natuurlijk is dit tegelijkertijd een opportuniteit voor de vele mensen die in de stad wonen, groene vingers hebben maar geen eigen tuintje hebben. Doe je met zo'n stuk terrein niets, dan krijg je te kampen met zaken als sluikstort, terwijl de ruimte in de stad al zo beperkt is. We moeten dus zo veel mogelijk kansen grijpen om groene plekjes te creëren.

Verloopt alles volgens plan, dan zal er vanaf april getuinierd kunnen worden. Hoe lang de tuin uiteindelijk kan blijven bestaan, is nog niet duidelijk. Maar het zal toch zeker over een jaar of drie gaan. Nadien krijgt de plek een nieuwe bestemming. Wat dat zal worden, hangt af van de volgende legislatuur. Zelf hoop ik op een uitbreiding van de foyer van het ccBE met erboven wooneenheden.

Om zo veel mogelijk mensen te betrekken bij het project, wordt het ccBE ingeschakeld. Het cultuurcentrum speelt al jaren een verbindende rol binnen het district. “Het infomoment vormde een eerste aanzet”, zegt Tine Mallentjer van het ccBE. “De bedoeling is nu dat dit initiatief organisch gaat groeien en dat er mensen zullen in- en uitstromen naargelang de tuin meer vorm krijgt. Natuurlijk hopen we dat bewoners snel geïnspireerd geraken. Maar nu al merken we dat dit project enorm wordt toegejuicht door de buurt. Dit zal een verademing worden.”

Aanpalende tuin

Zelf is het ccBE ook opgezet met de komst van een aanpalende tuin. “Want vanaf april zal onze foyer, onze ontmoetingsruimte, tijdelijk sluiten voor renovatiewerken. De tuin kan dus een dynamische ontmoetingsplek naast onze deur worden tijdens de zomermaanden.”

Wat er dan zoal mogelijk is? “Naast tuinieren kunnen hier bijvoorbeeld kleine culturele activiteiten doorgaan. Denk dan aan lezingen, akoestische optredens of natuureducatie voor kinderen. Afhankelijk van wat de bewoners aanreiken. We bouwen verder op wat zij aan input geven.”

 

gazet van antwerpen media krant
Bron: Gazet Van Antwerpen, editie Metropool/Stad - pagina 15 - ©Concentra, alle rechten voorbehouden. Auteur: Elien Van Wynsberghe