Sint-Andries als Smart Zone

Steden willen steeds slimmer worden. In onze stad kiezen we ervoor om dit samen te doen met burgers, bedrijven en organisaties. Om het principe in een levensechte situatie te kunnen testen, wordt de wijk Sint-Andries een ‘Smart Zone’. De wijk leent zich er perfect toe omdat het de stad in zakformaat is.

In de Smart Zone vertrekken we vanuit de uitdagingen waarvoor we staan als stad en niet vanuit de technologie op zich. We willen meerwaarde creëren voor maar ook mét de burger en daarom namen we de voorbije maanden de tijd om bewoners en bedrijven in Sint-Andries te bevragen over hun noden, bezorgdheden en prioriteiten. Mensen konden hun input geven ofwel online (via de Wappr app), ofwel via fysieke workshops.

Op basis van de input die we gekregen hebben, gaan we op korte termijn aan de slag. Samen met imec starten we begin 2018 met het onderzoek naar hoe technologie ons kan helpen in drie projecten: veilig oversteken, slimme verlichting en optimalisatie van laad- en loszones.

Concreet:

  1. Hoe kan de veiligheid bij het oversteken vergroot worden en het ongeduld bij het wachten voor een rood licht weggewerkt worden? Omgekeerd, hoe kan ervoor gezorgd worden dat het licht voor auto’s groen blijft wanneer er niemand wil oversteken?
  2. Hoe kan de verlichting zo slim gemaakt worden dat mensen in hun wijk een aangenamer en veiliger gevoel krijgen? Een licht dat alleen harder gaat schijnen wanneer er iemand passeert, kan bovendien ook het energieverbruik terugbrengen.
  3. Hoe kunnen de huidige los- en laadzones in Sint-Andries beter georganiseerd en benut worden? Hoe kan voorkomen worden dat er foutparkeerders gaan staan of een vrachtwagen dubbel parkeert midden op de straat?